DERS 32 - DIR() ve HELP() Fonsiyonları

Komple eğitim serisinin bu dersinde size Python’da build-in kütüphanesinde bulunan dir() ve help() fonksiyonları hakkında bilgi veriliyor.

dir()

Bu fonksiyon build-in fonksiyon olmakla birlikte, Python’da bize nesnelerin özellikleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlar. Şimdi, isterseniz gelin nasıl kullanıldığını inceleyelim.

print(dir(str))
Cıktı:
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
'__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', 'capitalize', 'center', 'count', 'encode', 'endswith',
'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha',
'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition',
'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']

string ifadesinin kısaltılmış hali str olduğundan dir fonksiyonuna parametre olarak str kelimesini verdiğimizde string tipinin karakter metotlarını listeledik. Yine aynı şekilde integer veri tiplerini int parametresi vererek öğrenebilirsiniz. Diğer veri tiplerinide listeleyip inceleyebilirisiniz(float, complex). Karakter dizilerinde bizi ilgilendiren metotlar başında ve sonunda _ işareti olmayanlardır. 44 adet olan bu metotların detayına inmeyi düşünmüyorum. Merak edenleriniz olursa biraz araştırma yaparak meraklarını giderebilirler.

help()

help() fonksiyonu build-in fonksiyonlar içinde en faydalı fonksiyonların başında gelir. Bu fonksiyonu kullanarak Python programlama diline ait öğelere ilişkin yardım belgelerine ulaşabiliriz. Örneğin:

>>> help(dir)

Bu komutu verdiğimizde dir() fonksiyonunun ne işe yaradığını gösteren İngilizce bir belgeye ulaşırız. Gördüğünüz gibi, hakkında bilgi edinmek istediğimiz öğeyi help() fonksiyonuna parametre olarak vererek ilgili yardım dosyasına erişebiliyoruz.

Eğer bu fonksiyonu parametresiz olarak kullanırsak ‘etkileşimli yardım’ denen ekrana ulaşırız:

>>> help()

Welcome to Python 3.3!  This is the interactive help utility.

If this is your first time using Python, you should definitely check out
the tutorial on the Internet at http://docs.python.org/3.3/tutorial/.

Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing
Python programs and using Python modules.  To quit this help utility and
return to the interpreter, just type "quit".

To get a list of available modules, keywords, or topics, type "modules",
"keywords", or "topics".  Each module also comes with a one-line summary
of what it does; to list the modules whose summaries contain a given word
such as "spam", type "modules spam".

help>

Bu ekranda, hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeyi help> ibaresinden hemen sonra, boşluk bırakmadan yazarak öğeye ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz:

help> dir

Etkileşimli yardım ekranından çıkmak için ‘q’ harfine basabilirsiniz.


DERSLER