DERS 3 - Html5'Te Tag, Element Ve Attribute

HTML5 kodlamaya başlamadan önce sık sık duyduğumuz veya duyacağımız terimlerin ne anlama geldiği anlatılıyor.

TAG

HTML tagları < ile başlayıp > ile biten ifadelerdir. Bu iki işaretin arasına kullanacağımız etiketi yazarız. Örneğin; p tagı paragraf anlamına gelir, title tagı HTML sayfamızın başlığını belirtir. HTML tagları genellikle başlama ve bitiş tagları olmak üzere iki ifadeden oluşur ancak tek tagdan oluşanlarda vardır.

Elementler

HTML elementi başlama etiketi ile başlar, bitiş etiketi ile biter. Başlama ve bitiş etiketleri arasında kalan her şeye element içeriği (element contents) denir. Bazı HTML elementleri boş içerikli olabilir. Çoğu HTML elementinin özellikleri (attributes) vardır.

Attribute

HTML elementlerine ek özellik sağlar. attribute başlama tagında tanımlanır ve genellikle değer alır.


DERSLER