DERS 10 - F-String

Python derslerimizde komple eğitim serisinin bu videosunda F-Stringler’i inceleniyor.

Python da string formatlama

Aşağıda python da nasıl formatlayacağımızın bir özeti bulunuyor:

name = 'Ferhat'
age = 43

print('%s is %d years old' % (name, age))
print('{} is {} years old'.format(name, age))
print(f'{name} is {age} years old')

ilki en eski yöntem C de olduğu gibi gelen parametrenin türünü %s ve %d ile belirtiyorsunuz. String'in ardından % operatörünü kullanarak değişkenleri sırasıyla yerleştiriyorsunuz.

print('%s is %d years old' % (name, age))

Python 3 ile birlikte format() fonksiyonu tanıtıldı ve güçlü özellikleri bulunuyor. Artık veri tipini C de olduğu gibi belirtmeniz gerekmiyor. %s ve %d yerine süslü parantez açıp kapatıyorsunuz ve python gerisini sizin için yapıyor.

print('{} is {} years old'.format(name, age))

en son Python 3.6 ile birlikte f-string tanıtıldı. Hem daha okunur kodlar yazmak hemde daha hızlı çalışan bir yöntem.

print(f'{name} is {age} years old')

Süslü parantezlerin içine değişkeni veya veriyi koyuyor format() fonksiyonunu kullanmaya ihtiyaç duymuyorsunuz.

F-String ile Tarih ve Saati nasıl formatlarız

Bunun için değişkenimiz veya değişkenimizin ardından iki nokta : koyup format stringi yazarız. Örneğin

import datetime

now = datetime.datetime.now()

print(f'Şu an {now:"%b %d %Y %H:%M:%S"} dır')

örnekte ilk satır datetime modülünü import ediyor. İkinci satır şu an mevcut tarih ve zamanı sistemtemden alıyor. now() metodu şimdiki zamanı veriyor.

Üçünci satırsa f-string'in için format stringimiz bulunuyor. Format stringinin içinde bulunan aşağıdaki stringlerin anlamı aşağıdadır:

  • %b: Ay kelimesinin ilk üç harfini dönüyor. Örneğin Şub.
  • %d: Ayın gününü dönüyor, 1 den 31.
  • %Y: Yılı dort rakam olarak dönüyor. örneğin "2020".
  • %H: Saati dönüyor
  • %M: Dakikayı dönüyor, 00 to 59.
  • %S: Saniyeyi Dönüyor, 00 to 59.

Geri kalan boşluk, iki nokta : gibi diğer karakterler olduğu gibi print() edilecek.


DERSLER