a View | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

View

Model MVC tasarım deseninin bir bileşenidir.

View, uygulamanın, verilerin sunumunu temsil eden bölümüdür.

Model verilerinden toplanan verilerle view'lar oluşturulur. Bir view, Controlller aracılığı ile modelden, çıktı sunumunu kullanıcıya yeniden gönderecek şekilde bilgi vermesini ister.

View ayrıca sohbetler, diyagramlar ve tablodaki verileri de temsil eder. Örneğin, herhangi bir müşteri görünümü, metin kutuları, açılır menüler vb. Gibi tüm UI bileşenlerini içerecektir.