a open_resource | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

open_resource

open_resource(resource, mode='rb')

Okumak için root_path ile ilişkili bir kaynak dosyası açın.

Örneğin, schema.sql dosyası, Flask uygulamasının tanımlandığı app.py dosyasının yanındaysa, şu şekilde açılabilir:

with app.open_resource("schema.sql") as f:
    conn.executescript(f.read())