a Model | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

Model

Model MVC tasarım deseninin bir bileşenidir.

Model bileşeni, verileri ve verilerile ilgili mantığını barındırır. Controller bileşeni veya diğer ilgili iş mantığı arasında aktarılan verileri temsil eder. Örneğin, bir Controller nesnesi Model'i kullanarak müşteri bilgilerini veritabanından alır. Verileri işler ve veritabanına geri gönderir veya aynı verileri işlemek veya güncellemek için kullanır.

View'dan gelen talebe Controller yanıt verir ve ayrıca Model kendisini güncellemesi için gelen talimatlara yanıt verir. Ayrıca, Model'in en basit görevi verilerin bütünlüğünün korunmasıdır.