a MINYEAR | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

MINYEAR

datetime.MINYEAR

datetime modülünde bulunan bir sabittir. Bir tarih veya tarih saat nesnesinde izin verilen en küçük yıl numarası. MINYEAR 1'dir.