a MAXYEAR | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

MAXYEAR

datetime.MAXYEAR

datetime modülünde bulunan bir sabittir. Bir tarih veya tarih saat nesnesinde izin verilen en büyük yıl numarası. MAXYEAR 9999'dur.