a loads | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

loads

json.loads()

json build-in paketine ait fonksiyondur. JSON Okumak için kullanılır.

Eğer eliniz JSON verisi bir string olarak bulunuyorsa bu fonksiyonu kullanırsınız

Sentaks
json.loads(jsonstring) # json verisi string ise

json.loads(fileobject.read()) # dosyadan json verisini string olarak okursanız
Örnek

Aşağıdaki kod ile nasıl kullanacağınız gösterilmiştir.

json_string = '{ "name": "Ahmet" , "lastname": "Parmak" , "age": 30 }'

json_data_as_dict = json.loads(json_string)

print("JSON string = ", json_data_as_dict)
print()


print(f"İsim-Soisim: {json_data_as_dict.get('name', '')} "
      f"{json_data_as_dict.get('lastname', '')} - "
      f"Yaşı: {json_data_as_dict.get('age', 0)}")

Terminal çıktısı açağıdaki gibi olacaktır:

JSON string =  {'name': 'Ahmet', 'lastname': 'Parmak', 'age': 30}

İsim-Soisim: Ahmet Parmak - Yaşı: 30