a load | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

load

json.load()

json build-in paketine ait fonksiyondur. JSON Okumak için kullanılır.

json dosyası açıldıktan sonra nesnesi bu fonksiyona argüman olarak verilir ardından bu fonksiyon json dosyasının içeriğini bir dözlüğe dönüştürüp döner.

Sentaks
json.load(file object)
Örnek

varsayalım bir users.json isminde JSON dosyası aşağıdaki içerikle elimiz bulunuyor:

{
 "user1": {
  "name": "Ahmet" ,
  "lastname": "Parmak" ,
  "age": 30
 },
 "user2": {
  "name": "Fatma" ,
  "lastname": "Yılmaz" ,
  "age": 28
 }
}

Aşağıdaki kod ile bu dosyanın içeriğine ulaşabiliyoruz.

import json

# JSON dosyasının açılmadı
with open('users.json', encoding="utf-8") as json_file_object:
  # JSON dosyasının içeriğini
  # bir sözlük olarak döner
  json_data_as_dict = json.load(json_file_object)

  # JSON dosyasının içeriğinin
  # olduğu gibi çıktısı
  print(json_data_as_dict)

  # sözlüğe for döngüsüyle erişip
  # içeriğini elde etmek
  for key in json_data_as_dict:
    print(json_data_as_dict[key])

    print(f"İsim-Soisim: {json_data_as_dict[key].get('name', '')} "
       f"{json_data_as_dict[key].get('lastname', '')} - "
       f"Yaşı: {json_data_as_dict[key].get('age', 0)}")

Terminal çıktısı açağıdaki gibi olacaktır:

{'user1': {'name': 'Ahmet', 'lastname': 'Parmak', 'age': 30}, 'user2': {'name': 'Fatma', 'lastname': 'Yılmaz', 'age': 28}}
{'name': 'Ahmet', 'lastname': 'Parmak', 'age': 30}
İsim-Soisim: Ahmet Parmak - Yaşı: 30
{'name': 'Fatma', 'lastname': 'Yılmaz', 'age': 28}
İsim-Soisim: Fatma Yılmaz - Yaşı: 28