a JSON Okuma | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

JSON Okuma

JSON'ın açılımı JavaScript Object Notation'dır. Herhangibir komut dosyasının (yürütülebilir dosya, executable file) verilerini depolamak veya aktarmak için kullanıldığı anlamına gelir.

Python, json adında built-in paket aracılığıyla JSON'u destekler. Bu özelliği kullanmak için json paketini Python kodunada import etmemiz gerekir. JSON'daki metnin içindeki {} anahtar/değer verilerini sözlüğe çeviri.

JSON'dan Okuma

Python'da bir JSON nesnesi yüklemek oldukça kolaydır. Python, JSON verileriyle çalışmak için kullanılabilen, json adında built-in pakete sahiptir. Bu, bize loads ve load fonksiyonlarını kullanmamıza olanak sağlar. Bu fonksiyonlarla JSON verisini kolayca okuyup içeriğine erişiriz.

JSON Deserialization

JSON nesnelerinin ilgili Python nesnelerine dönüştürülmesi (deserialization) için loads() / load() fonksiyonları kullanılır. Başka bir programdan JSON verilerini kullandıysanız veya JSON'un bir dize biçimi olarak elde ettiyseniz, loads() / load() fonksiyonları kolayca serileştirmeyi aşağıdaki tabloda bulunan verilere göre kaldırır:

JSON Nesnesi Python Nesnesi
object dict
array list
string str
null None
number (int) int
number (real) float
true True
false False

Ek bilgi için load ve loads bakabilirsiniz.