a datetime | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

datetime

Datetime modülü, tarih ve saatleri işlemek için sınıflar sağlar.

Tarih ve saat aritmetiği desteklenirken, modülün odak noktası çıktı biçimlendirme ve işleme için verimli attribute'lar sunmasıdır.

Ayrıca bunlara da bakabilirsiniz:

calendar modülü
Takvimle ilgili genel modüldür.
time modülü
Zaman erişimi ve dönüşümleri.
dateutil modülü
Genişletilmiş saat dilimleri ve parse desteğine sahip üçüncü parti kütüphanesi.

Bilinçli ve Saf Nesneler

Tarih ve saat nesneleri, saat dilimi bilgisi içerip içermediğine bağlı olarak "bilinçli" veya "Saf" olarak kategorize edilebilir.

Zaman dilimi ve gün ışığından yararlanma saati bilgileri gibi uygulanabilir algoritmik ve politik zaman ayarlamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olan bilinçli bir nesne, diğer bilinçli nesnelerle ilişkilidir. Bilinçli olan bir nesne, yoruma açık olmayan belirli bir anı temsil eder.

Saf bir nesne, kendisini diğer tarih/saat nesnelerine göre açık bir şekilde konumlandırmak için yeterli bilgi içermez. Saf bir nesnenin Koordineli Evrensel Saati (UTC), yerel saati veya başka bir zaman dilimindeki zamanı temsil edip etmediği, tıpkı belirli bir sayının metre, mil veya kütleyi temsil edip etmemesi programa bağlı olduğu gibi, tamamen programa bağlıdır. Saf nesnelerin, gerçekliğin bazı yönlerini görmezden gelme pahasına anlaşılması ve kullanılması kolaydır.

Bilinçli nesneler gerektiren uygulamalar için, datetime ve time nesneleri, isteğe bağlı olarak soyut (abstract) tzinfo sınıfının bir alt sınıfının bir örneğine saat dilimi bilgisi attribute'u (tzinfo) olarak sahiptir. Bu tzinfo nesnesi, UTC saatinden sapma, saat dilimi adı ve gün ışığından yararlanma saatinin etkin olup olmadığı hakkındaki bilgileri yakalar.

datetime modülü tarafından yalnızca bir somut tzinfo sınıfı, timezone sınıfı sağlanır. timezone (saat dilimi) sınıfı, UTC'nin kendisi veya Kuzey Amerika EST ve EDT saat dilimleri gibi, UTC'den sabit uzaklıklarla basit saat dilimlerini temsil edebilir. Daha derin ayrıntı düzeylerinde saat dilimlerini desteklemek uygulamaya bağlıdır. Dünya çapında zaman ayarlaması kuralları rasyonel olmaktan çok politiktir, sık sık değişir ve UTC dışında her uygulama için uygun bir standart yoktur.

Sabitler

datetime modülü aşağıdaki sabitleri verir:

datetime.MINYEAR
Bir tarih veya tarih saat nesnesinde izin verilen en küçük yıl numarası. MINYEAR 1'dir.
datetime.MAXYEAR
Bir tarih veya tarih saat nesnesinde izin verilen en büyük yıl numarası. MAXYEAR 9999'dur.

Mevcut Tipler

Bu tülerin nesneleri değişmezdir (immutable).

date - class datetime.date
Mevcut Gregoryen takviminin her zaman yürürlükte olduğunu ve her zaman olacağını varsayarak idealize edilmiş saf bir tarih. Attribute'ları: year (yıl), month (ay) ve day (gün).
time - class datetime.time
Her günün tam olarak 24 * 60 * 60 saniyeye sahip olduğu varsayılarak, belirli bir günden bağımsız olarak idealleştirilmiş bir zaman. (Burada "artık saniye" kavramı yoktur.) Attribute'ları: hour (saat), minute (dakika), second (saniye), microsecond (mikrosaniye) ve tzinfo.
datetime - class datetime.datetime
Tarih ve saat kombinasyonu. Attribute'ları: year (yıl), month (ay), day (gün), hour (saat), minute (dakika), second (saniye), microsecond (mikrosaniye) ve tzinfo.
timedelta - class datetime.timedelta
İki datetime, date veya time örneği ile mikrosaniye çözünürlük arasındaki farkı ifade eden bir süre.
tzinfo - class datetime.tzinfo
Saat dilimi bilgi nesneleri için soyut bir temel sınıf. datetime ve time sınıfları tarafından özelleştirilebilir bir zaman ayarı kavramı sağlamak için kullanılır (örneğin, saat dilimini ve/veya gün ışığından yararlanma saatini hesaba katmak için).
timezone - class datetime.timezone
tzinfo soyut temel sınıfını UTC'den sabit bir uzaklık olarak uygulayan bir sınıftır.

Alt sınıf ilişkileri:

object
  timedelta
  tzinfo
    timezone
  time
  date
    datetime