a Controller | evieplus Academy | Bilgi Teknolojileri Platformu

Controller

Model MVC tasarım deseninin bir bileşenidir.

Controller, uygulamanın kullanıcı etkileşimini yöneten parçasıdır. Controller, kullanıcının fare ve klavye girdilerini yorumlar, modeli ve view'u uygun şekilde değiştirmesi için bilgilendirir.

Bir Controller, durumunu güncellemek için modele komutlar gönderir (Örn., Belirli bir belgeyi kaydetmek). Controller ayrıca, view görüntüsünün değiştirmek için ilişkili görünümüne komutlar gönderir (Örneğin, belirli bir belgeyi kaydırmak).