Sınav İçeriği:

 • Syntax (Sözdizimi kuralları)
 • Numbers, Arithmetic Operations (Sayılar ve Aritmetik İşlemler)
 • Input/Output (Girdiler/Çıktılar)
 • If Statements (Koşullu Durumlar)
 • Boolean Expressions (Mantıksal İfadeler)
 • Sequences (Diziler)
 • Lists (Listeler)
 • List Comprehensions (Liste İşlemleri)
 • Strings (Karakter Dizileri)
 • Range (Aralık-Sıralar)
 • Slicing (Dizi kesimleri)
 • For Loops (For Döngüleri)
 • While Loops (While Döngüleri)
 • Break Statement (Break Deyimi)
 • Functions (Fonksiyonlar)
 • Variable Scope (Değişken Kapsamı)
 • Data Structures (Veri Yapıları)
 • Tuples & Sequences (Demetler & Diziler)
 • Dictionaries (Sözlükler)
 • Classes (Sınıflar)
 • Files I/O (Dosya Okuma/Yazdırma)